นายกสมาคมฯ ประชุมหารือการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคม ประชุมหารือการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างอาคารประชุมและห้องน้ำ ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้