นายกสมาคมฯ รับมอบหินฟองน้ำจำนวน 50 ตัน จากชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 50


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ รับมอบหินฟองน้ำจำนวน 50 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” จากชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 50 (ตามโครงการสายลมหนาวกับชาวแม่โจ้ 50)