สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมประชุมเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคใต้ (14 จังหวัด) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และร่วมกิจกรรมไผ่เพื่อน้อง


3 กันยายน 2565 สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมประชุมเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคใต้ (14 จังหวัด) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และร่วมกิจกรรมไผ่เพื่อน้อง, โครงการปลูกกระท่อม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร