สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมหารือกับพี่ถิรวัฒน์ ปลายยอด แม่โจ้รุ่น 54 (กรรมการบริหารสมาคม) และผู้แทนชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันตก


1-2 กันยายน 2565 สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมหารือกับพี่ถิรวัฒน์ ปลายยอด แม่โจ้รุ่น 54 (กรรมการบริหารสมาคม) และผู้แทนชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันตก ณ ควาลิตี้ไทม์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์