ติดต่อสมาคม


สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้

อาคารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์ติดต่อ : (+66) 0-5335-3140
เว็บไซต์ : เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
Facebook : Facebook สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้