นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมกิจกรรมชุมนุมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคใต้ "แม่โจ้คาวบอยลุยเล ครั้งที่ 2" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร


3 กันยายน 2565 ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมกิจกรรมชุมนุมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคใต้ "แม่โจ้คาวบอยลุยเล ครั้งที่ 2" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ สนับสนุนการจัดงานเป็นจำนวน 25,000 บาท