คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมประชุมหารือกับชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้นครสวรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาแม่โจ้อย่างมีส่วนร่วม


5 กันยายน 2565 คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมประชุมหารือกับชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้นครสวรรค์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาแม่โจ้อย่างมีส่วนร่วม