นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณสมหวัง วงษ์โพธิ์ขอม แม่โจ้รุ่น 60


1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ดร สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณสมหวัง วงษ์โพธิ์ขอม แม่โจ้รุ่น 60 ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ชัยนาท ณ จังหวัดชัยนาท