สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (สัญจร) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร


3 กันยายน 2565 สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (สัญจร) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร